Chala Ran Utha Ran (Marathi)

Chala Ran Utha Ran (Marathi)

चला ऽ रं उठा ऽ रं 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चला ऽ रं उठा ऽ रं शेतकरी दादा कामकरी दादा ॥ध्रु॥

भारतमाता आपुली आई सापाचा विळखा पडलाय पायी
गरूड होन सोडवुया तिजला चला ऽ ॥१॥

भगवा झेंडा आज आमुचा रंग तयाचा फिक्का पडला
रक्ताच्या रंगाने रंगवुया त्याला चला ऽ ॥२॥

रामचंद्राने लंकेस नेला श्रीकृष्णाच्या रथी फडकला
देवादिकांचा झेंडा पुजायला चला ऽ ॥३॥

सिंहगडावर ताना गेला पावन खिंडीत बाजी पडला
शिवरायाचा हुकुम पाळायला चला ऽ ॥४॥

राघोबादादानं अटकेस नेला केशवरावांनी संघात पुजला
प्रणाम कराया संघात त्याला चला ऽ ॥५॥
Chala Ran Utha Ran (Marathi)


Post a Comment

0 Comments